12 Ekim 2013 Cumartesi

YAZIN ATÖLYESİ BAŞLIYOR


Yazmayı sevme, -farkında bile olmadığımız- yazma ihtiyacının gerekliliğine inanma, yazım çalışmalarında kendine özgü bir dil duruşu oluşturma, kendi yazın ürünlerini beğenme, incelediği diğer yazın çalışmalarını yorumlayabilme ve yazın çalışmaları ile mutlu ve sağlıklı bir kişiliğe sahip, yaşadığı çevre için üretmeye hevesli bir birey olma düşüncesiyle, 9-14 yaş öğrencileri kapsamında girişimi yapılmış bir çalışmadır…


Bu eğitim sürecinde eğitimci, şair, yazar Meral Demir öğrencilere rehberlik edecektir…

ÇALIŞMA SÜRECİ KAPSAMI

Konuşma yazma ilişkisi(Hazırlıklı, hazırlıksız, günlük konuşmalar)
Dinleme yazma ilişkisi
İnsan niçin yazma ihtiyacı duyar?
Yazmanın önemi nedir?
Neleri yazabiliriz?
Yazın çalışmalarında noktalama işaretlerinin önemi
Belli bir fikir üzerinde olay kurgulama
Olayda kişilik oluşturma
Olayda kurgu
Olayda süreç(oluş sırası)
Olayda sonuç
Olayda okuru yazıya kilitleme
Olayda 5N 1K yı etkili kullanma
Yazın çalışmalarını atasözü, deyim, fıkralarla anlam zenginliğini oluşturabilme
Yaşantımızda gözlemlediğimiz olayları etkili bir gözlem ve inceleme yazısı olarak yazma
Etkili anı ve konuşma yazıları hazırlayabilme
Şiir yazma çalışmaları
Şiirde kurgu
Şiirde akış
Şiirde fikir
Şiirde serim
Öykü tamamlama
***Yukarıda adı geçen konuların alt başlıkları programda sunulmamıştır...

26 Ekim 2013 Cumartesi 15:30

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder